Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 219 PLN
Bezpłatne 30-dniowe zwroty

Polityka prywatności

W Stormhype.pl jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Niniejsze powiadomienie zawiera kluczowe informacje dotyczące Stormhype.pl i sposobu przetwarzania wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane i Twoje prawa dotyczące Twoich danych, zapoznaj się z naszą pełną Polityką prywatności i Polityką dotyczącą plików cookie. Wszystkie inne informacje dotyczące naszych usług można znaleźć w naszych Warunkach.

Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?

Zbieramy Twoje dane osobowe, kiedy składasz zamówienie, dzwonisz do naszego zespołu obsługi klienta, zapisujesz się do naszej komunikacji marketingowej, przeglądasz naszą stronę internetową lub korzystasz z innych usług oferowanych przez naszą stronę internetową. Gromadzone przez nas dane obejmują dane, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko oraz adresy wysyłki i fakturowania. Gromadzimy również dane dotyczące twoich nawyków zakupowych oraz stron i produktów, które przeglądałeś podczas korzystania z witryny. Używamy tych danych do:
Przyjmowania zamówień, przetwarzania płatności i dostarczania zakupionych przedmiotów;
Zapewnij wszelkie dodatkowe usługi, o które prosiłeś, takie jak nasza komunikacja marketingowa;
Zapewniają dostęp do usług zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników, takich jak Listy życzeń i powiadomienia o produktach;
Zapewniamy pomoc i wsparcie za pośrednictwem naszego zespołu obsługi klienta;
Spersonalizuj swoją wizytę na stronie i upewnij się, że treść z naszej witryny jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera. Zgodnie z prawem musimy mieć ważną podstawę prawną do przetwarzania danych. W większości przypadków będziemy przetwarzać Twoje dane, ponieważ mamy z tobą umowę, np. Na dostarczenie twoich zakupów lub czasopisma lub na dostarczenie innych usług, o które prosiłeś. Będziemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby przesyłać Ci informacje dotyczące sprzedaży i marketingu, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, jeśli mamy wyraźną zgodę na tę działalność lub jeśli jesteś istniejącym klientem, jeżeli mamy uzasadniony interes w komunikowaniu się z Tobą . W każdej chwili możesz zrezygnować z komunikacji marketingowej i sprzedaży od nas.

Kto będzie przetwarzał twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Stormhype.pl jako administratorów danych, a także mogą być przetwarzane przez inne spółki Grupy działające zgodnie z naszymi instrukcjami. Możemy również zachować usługi zewnętrznych dostawców, aby pomóc nam zaspokoić nasze potrzeby biznesowe i możemy udostępnić twoje dane tym dostawcom. Dostawcy ci zostali wybrani po rygorystycznym procesie oceny i wybrani ze względu na ich bezpieczeństwo, niezawodność i kompetencje. Przetwarzają Twoje dane tylko zgodnie z naszymi instrukcjami. Niektórzy z tych dostawców i niektóre spółki Grupy mogą mieć siedziby w krajach spoza UE. W takim przypadku przekazanie danych osobowych do tych krajów odbywa się zgodnie z gwarancjami przewidzianymi przez prawo.

Jak długo przechowujemy twoje dane?

Nie będziemy przechowywać twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których podałeś te dane osobowe, chyba że prawo zezwala na to lub wymaga, abyśmy je przechowywali dłużej. Okres przechowywania różni się w zależności od celu przetwarzania. Na przykład dane zebrane podczas zakupu towarów w Stormhype.pl są przechowywane zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi (siedem lat w Wielkiej Brytanii), a dane wykorzystane do przesłania Ci naszej komunikacji marketingowej są przechowywane, dopóki nie poprosisz o rezygnację z subskrypcji.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Zgodnie z prawem masz prawo do:
Wiedzieć, jakie dane osobowe przetwarzamy, skąd te dane pochodzą i jak je wykorzystujemy; Poproś nas o aktualizację, poprawienie lub uzupełnienie danych, które przechowujemy na Twój temat;
Wycofać zgodę na przetwarzanie w określonym celu;
Poproś nas o usunięcie lub usunięcie twoich danych z naszych systemów;
Ograniczyć lub sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych;
Poproś nas o przekazanie przechowywanych przez nas danych osobowych w łatwym do odczytu formacie elektronicznym lub przekazanie tych danych bezpośrednio wyznaczonej przez Ciebie stronie trzeciej. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Twojej jurysdykcji. W Wielkiej Brytanii skargę należy złożyć w biurze komisarza ds. Informacji (https://ico.org.uk/). Niniejsza Polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom i uzupełnieniom. W miarę możliwości będziemy informować Cię o wszelkich zmianach, ale okresowo sprawdzaj zawartość. Data wydania i numer wersji są podane na początku powiadomienia.